< Debatt & argumentation

En av Infoverbas specialiteter är att med det skrivna ordet hjälpa kunder att debattera i media och på så sätt driva viktiga sakfrågor, och samtidigt synas i media på ett konstruktivt sätt. Exempelvis genom debattartiklar och utspel, fakta- och opinionsmaterial, remissvar etc. Det kan gälla samhällsfrågor, branschfrågor, specifika politiska frågor och annat som är viktigt för kundens verksamhet eller där man vill profilera sig. Vi förädlar och spetsar till budskapen på ett sätt som blir intressant för media och dess publik. Det är avgörande för att lyckas nå ut i bruset av åsikter.