< Nyheter & pressinformation

Bra verksamheter har nästan alltid mer intressanta saker att berätta än vad både kundmålgrupper och media känner till. Förutom rena produktnyheter kan det handla om nya lösningar och metoder, intressanta exempel, nya kunskaper, statistik, trender och utveckling, intressanta profiler, debatt … osv. Här finns ofta outnyttjade positiva kommunikationsmöjligheter att använda på ett intresseväckande sätt, både via externa media och egna kanaler. Infoverba gör realistiska nyhetsvärderingar, skriver, vinklar och förstärker nyheter och uppslag samt hjälper till att sprida dessa på olika sätt.