< PR-planering & medierådgivning

Infoverba hjälper kunder med konkret PR-planering genom att tillsammans gå igenom och bedöma vilka genomförbara positiva nyhetsidéer och uppslag som finns i och omkring kundens verksamhet den närmaste tiden. Infoverba ger också medierådgivning kring specifika situationer och hjälper till att hantera och förebygga kritik i media. Vi ger också utbildande medierådgivning kring vad som krävs för att förtjäna positiv publicitet, antingen i mötesform eller som internt seminarium. !