< Säljande content marketing

Infoverba hjälper kunder att i egna kanaler skapa säljande, profilerande och innehållsbaserad marknadskommunikation med redaktionell prägel. Exempelvis i form av webbnyhetsbrev, blogg eller kundtidningar. Vår inställning är att man oavsett kanal bara kan förtjäna sina läsare genom att ge målgrupperna ett innehåll de har verklig nytta och glädje av. Många missar detta och blir för avgränsande och hemmablinda i den här typen av kommunikation.
Infoverba hjälper till med att planera, skriva och producera innehållet – allt eller bara vissa delar.